Veľkonočné zľavy! Ušetrite až 10€ na všetkom a my vám to navyše doručíme ZDARMA!

O nosení dieťatka tvárou do sveta

O nosení dieťatka tvárou do sveta

Určite ste sa, milé mamičky, stretli s rôznymi názormi na nosenie detí tvárou do sveta. Toľko
protichodných názorov, informácií a nejasností, na ktoré som za poslednú dobu narazila, ma
donútili k tomu, aby som tejto téme venovala samostatný článok.

Najprv som preštudovala materiály v BCIA (Baby Carrier Industry Alliance), v ktorej je
MattiMami so svojim BOBom členom, a ktorá združuje popredných výrobcov a distribútorov
nosičov pre deti z celého sveta, potom som zhromaždila informácie, ktoré som z rôznych
zdrojov našla na internete, až som nakoniec so všetkými týmito informáciami navštívila
detských lekárov, aby som s nimi túto tému prediskutovala do detailov. Čo som sa dozvedela?
Čítajte ďalej.
Nosenie detí je veľká téma. Vo všeobecnosti však nemožno nosenie detí tvárou do sveta úplne
odsúdiť. Treba povedať, že odsudzované je vtedy, keď pri tom používame nevhodný nosič
a nedodržujeme určité zásady, ktoré treba dodržať pri takomto nosení. Každý výrobca alebo
distribútor nosičov, ktoré umožňujú nosenie tvárou do sveta, by mal spotrebiteľa o týchto
zásadách informovať. Tu chcem teda poukázať aj na to, že ide o subjektívny názor toho-
ktorého odborníka. Nemožno sa vo všeobecnosti vyjadriť k všetkým nosičom, ale posudzovať
ich jednotlivo. Takže možno povedať, že tvárou do sveta svoje dieťa nosiť môžete, ale len
v nosičoch, ktoré takéto nosenie umožňujú a pri dodržiavaní určitých zásad. Väčšina nosičov
takéto nosenie neumožňuje, preto sa veľa krát stretávame s rodičmi, ktorí svoje deti nosia
tvárou dopredu v nosiči neuspôsobenom na takéto nosenie. To je naozaj nesprávne a pre dieťa
veľmi nebezpečné, navyše pre rodiča veľmi nepohodlné. Ďalším, ešte horším prípadom je,
keď výrobca alebo distribútor o svojom nosiči vyhlasuje, že je v ňom možné dieťa nosiť aj
tvárou od seba, pričom už na prvý pohľad (ak máme trošku tému naštudovanú) vidno, že je na
takéto nosenie nevhodný. Jedná sa o nosiče, v ktorých deti nemajú v tejto polohe podsadený
zadoček, nohy im visia a samotné dieťa v nich visí doslova za genitálie. Lekári, s ktorými som
na túto tému hovorila, mi povedali, že najlepšie je, keď si mamička overí vhodnosť nosiča pre
svoje dieťatko (ak si teda nie je istá) priamo u pediatra, ku ktorému so svojim dieťatkom
chodí. Napokon sa však všetci opýtaní lekári zhodli na tom, že, či, akým spôsobom a ako dlho
bude matka nosiť svoje dieťa v nosiči, je výhradne na nej. Lekári môžu poradiť, ale konečné
rozhodnutie je vždy na rodičovi. Jednoznačný názor, či odporúčanie, neexistuje.
Ak ste sa teda rozhodli nosiť svoje dieťa aj tvárou od seba, odborníci odporúčajú, aby ste
dodržiavali tieto zásady:
- Dieťa musí mať aspoň 6 mesiacov. V tomto veku už dieťa nie len že drží samé
hlavičku, ale dokáže kontrolovať pohyby svojho telíčka a dokáže si regulovať okolité
vplyvy.
- Dieťa by nemalo byť unavené. Ak je unavené, je nevhodné ho do tejto polohy vôbec
dávať, pretože by mohlo zaspať. V tejto polohe však dieťa spať nesmie. Nemá si kam
oprieť hlavičku a mohlo by prísť k nebezpečným náklonom dopredu či úklonom do
boku.
- Dieťa by sa nemalo presýtiť podnetmi z okolitého prostredia. Je nutné ho kontrolovať
a pri najmenšom náznaku presýtenosti treba dieťa otočiť tvárou k sebe. Takto sa môže
pritúliť, schovať, oddýchnuť si, aj bezpečne pospinkať.
- Treba myslieť na to, že ide skôr o príležitostnú polohu a skôr sa teda jedná
o krátkodobé nosenie.

- Dieťa nesmie byť v tejto polohe v nesprávnom nosiči, v ktorom doslova visí za
genitálie.
- Poloha tvárou k sebe je vždy tá najbezpečnejšia a predtým, než dieťa otočíte na nosiči
tvárou do sveta, pretože sa vám zdá, že vaše dieťa to vyžaduje, skúste najprv využiť
polohu na boku, alebo, ak dieťa spĺňa vek, tak polohu na chrbte. Prostredníctvom
týchto polôh tiež vidí viac, ako keď ho máte len vpredu tvárou k sebe. Možno sa
dieťaťu poloha na boku (či na chrbte) bude páčiť natoľko, že ho otáčať tvárou od seba
ani nebudete musieť. Pravdou však je, že veľa nosičov polohu na boku neumožňuje,
takže treba zvoliť vhodný nosič, umožňujúci to, čo od neho očakávate.
- Vždy sa uistite, že nosič, na ktorom ste sa rozhodli využiť všetky spôsoby nosenia
dieťaťa, ktoré poskytuje, je aj vhodným nosičom!!! Dieťa musí mať podsadený
zadoček a nôžky mu nesmú visieť do tvaru pripomínajúceho písmeno A. vtedy dieťa
visí za genitálie a to je rozhodne nesprávne!
Aby som to zhrnula, ja to vidím asi tak, milí rodičia, že pri nosení tvárou do sveta si treba
v prvom rade zvoliť správny nosič, dodržať vekové odporúčania a zásady, ako že dieťa
nesmie byť presýtené podnetmi z okolitého prostredia, nesmie byť spiace v tejto polohe,
a použiť zdravý rozum. Každý rozumieme tomu svojmu dieťatku najlepšie. Ja osobne
využívam pri nosení svojho syna na BOBe túto polohu príležitostne. Je však pravda, že on sa
nosí najradšej na boku tvárou ku mne a to mu na prezeranie sveta celkom stačí, takže si
polohovanie tvárou odo mňa nevydupáva. Otáčam ho len keď si chce niečo poriadne obzrieť
alebo pochytať. No a ak si stále nie ste istí, pri najbližšej návšteve pediatra svojho dieťatka, sa
ho opýtajte na jeho názor, prediskutujte to s ním, aby ste sa uistili, že konáte správne. Ak však
má vaše dieťatko v nosiči nôžky do tvaru pripomínajúceho písmeno A (tvárou k sebe, či od
seba), určite sa jedná o nesprávny nosič, v ktorom má nedostatočne podsadený zadoček a tým
pádom visí za genitálie. Na to skutočne pozor!

Váš MattiMami - Mamičky Mamičkám